MŠ Hrnčiarska

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vitajte na  stránke materskej školy  Hrnčiarska 1, ktorá sídli v historickej časti Starého mesta v Košiciach.

_   Do prevádzky bola uvedená v roku 1959 ako účelová budova MŠ s celodennou prevádzkou.
 _  Od roku 2002 má naša MŠ právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom je mestská časť Košice - Staré mesto.


  • je to štvortriedna MŠ s kapacitou 72 detí    

  • zabezpečuje stupeň predprimárneho vzdelávania detí od 2 do 6  rokov

  • má dve heterogenné a dve homogenné triedy

  • kolektív tvorí 9 kvalifikovaných pedagógov a  5 zamestnancov  zabezpečujúcich              prevádzku MŠ

  • v edukačnom procese uplatňujeme prvky pedagogiky Márie Montessori

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky