Aktuality - MŠ Hrnčiarska

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin.
V čase od 30.07. – 24.08.2018

bude MŠ zatvorená.

Náhradná MŠ – MŠ Rumanová

Nástup do MŠ v novom školskom roku 2018/2019
03.09.2018
DARUJTE 2% Z VAŠICH DANÍ

Potrebné tlačivo nájdete v sekcii: Koncepcia MŠ/Tlačivá.

Termín zápisu a podmienky prijatia detí do MŠ v školskom roku 2018/2019.

Termín:
02.05.2018 v čase od 8,00 hod. – 12,00 hod.
03.05.2018 v čase od 12,00 hod. – 16,00 hod.

Podmienky prijatia detí:
  • Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca s dieťaťom a preukáže sa dokladom totožnosti

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ s vyjadrením lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní je sprístupnená v sekcii: Koncepcia MŠ/Tlačivá.

DETSKÝ KARNEVAL
Radničná sála Miestneho úradu Košice – Staré mesto

07.02.2018 o 16:30

Prosíme rodičov, aby svoje deti z MŠ vybrali  do 16:00 hod.

Vianočné prázdniny
od 23.12.2017 do 05.01.2018

V tomto čase bude MŠ fungovať v prázdninovom režime.
Záujem o MŠ záväzne  nahlásiť triednym učiteľkám.

Riadna prevádzka MŠ vo všetkých triedach začne 08.01.2018
Mikuláš

Kedy?      05.12.2017
Kde?       v triede č.2 v dopoludňajších hodinách
Pre koho?  pre všetky deti MŠ

Vianočné pečenie

Kedy?      11.12.2017
Kde?       V jedálni MŠ v dopoludňajších hodinách
Pre koho?  pre všetky deti MŠ
Deti si môžu priniesť zásterky a formičky na pečenie.

Vianočná besiedka – vystúpenie detí

Kedy?      14.12.2017
V čase?    1.  – 4. trieda so začiatkom o 15:30 hod.
            2. – 3. trieda so začiatkom o 16.00 hod.
Pre koho?  pre všetky deti MŠ
Divadielko v MŠ “Mája“

Kedy?      23.11.2017
Kde?       v triede č.2 o  9.30
Pre koho?  pre všetky deti MŠ
Plavecká škola AQUA

Kedy?      Od 09.10. – 20.10.2017
V čase?    10:20 – 11:00 hod.
Pre koho? pre prihlásených predškolákov z triedy č.2 a 3.
ROZPRÁVKA O ZLATEJ RYBKE
hudobná rozprávka uja Ľuba

Kedy?       25.09.2017
Kde?         V triede č.2  o 10:00 hod.
Pre koho? pre všetky deti MŠ
Vážení rodičia,

Pozývame Vás na plenárnu schôdzu ZRŠ, ktorá sa uskutoční dňa
19.09.2017 v utorok o 16.00 hod. v triede č. 2.

Po ukončení bude nasledovať stretnutie rodičov v každej triede so svojimi pani učiteľkami.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky