Aktuality - MŠ Hrnčiarska

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. je povinnosťou všetkých pedagogických zamestnancov absolvovať aktualizačné vzdelávanie.

V školskom roku 2020/2021 pedagogickí zamestnanci absolvovali online vzdelávanie s názvom:
Milí rodičia,

pripravili sme pre Vás novú sekciu: POMOC RODIČOM
kde nájdete aktuálne informácie i rôzne zdroje pri vzdelávaní svojich ratolestí v domácom prostredí.
Zápis detí do MŠ sa uskutoční v dňoch:

4.5.2020 od 8,00 hod. do 12,00 hod.

5.5.2020 od 12,00hod. do 16,00 hod.

v kancelárii riaditeľky MŠ Hrnčiarska

 

 

 

 

 

KARNEVAL

KEDY?

18.02.2020 o 16:30 hod.

KDE?

Radničná sála MČ Košice – Staré mesto

Hviezdoslavova 7

VCHOD zo Strojárenskej ulice

PRE KOHO?

pre všetky deti MŠ

 

                                   

 

OZNAMENIE O CHRÍPKOVÝCH PRÁZDNINÁCH

Riaditeľka materskej školy na základe vysokej chorobnosti detí a na základe odporúčania
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach udeľuje

CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

V dňoch od 31.1. – 4.2. 2020
Materská škola bude otvorená 5.2. 2020

Zároveň sa ruší KARNEVAL  - náhradný termín bude včas oznámený.
VIANOČNÉ PRÁZDNINY

Od 23.12.2019 do 07.01.2020
V tomto čase bude MŠ OTVORENÁ v PRÁZDNINOVOM REŽIME.
Prosíme rodičov o záväzné  nahlásenie detí, ktoré v tom čase majú záujem o umiestnenie dieťaťa v  MŠ.

Dni 24. – 26.12 2019 a 01.01. 2020 sú štátnymi sviatkami, vtedy je MŠ ZATVORENÁ.
08.01.2019 bude MŠ fungovať v riadnej prevádzke vo všetkých triedach MŠ.

 

                                                        MIKULÁŠ

KEDY?

02.12.2019 v dopoludňajších hodinách

KDE?

vo všetkých triedach

PRE KOHO?

pre všetky deti MŠ

ČO EŠTE K TOMU?

Hudobná rozprávka uja Ľuba, fotografovanie s Mikulášom

 

                                   

 

 

 

 

                 VIAN0ČNÉ PEČENIE MEDOVNÍKOV

KEDY?

12.12.2019 v dopoludňajších hodinách

KDE?

v jedálni

PRE KOHO?

pre všetky deti MŠ

ČO EŠTE K TOMU?

zásterky, vykrajovačky - formičky

 

 

 

 

 

 

                           VIANOČNÁ BESIEDKA

KEDY?

19.12.2019

KDE?

v triede č.14 so začiatkom o 15:30 hod.

v triede č. 23 so začiatkom o 16.00 hod.

PRE KOHO?

pre všetky deti MŠ, pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy

 

 

 

 

 

 

 

Galéria Vojtecha Lӧfflera

KEDY? 07.11.2019
KDE? Galéria Vojtecha Lӧfflera
PRE KOHO? výtvarný krúžok:  „RUKA“

Tvorivé podujatie z aktuálnej výstavy súčasného umenia Evy Molnárovej – Baby Icon. Súčasťou výstavy bola tvorivá dielňa pod vedením dvoch výtvarníčok, kde hravou formou rozvíjali fantáziu a priestorové videnie pri kreslení a maľovaní bábätka.
Fotografie z podujatia: V sekcii Galéria

KEDY? 4.11.2019
KDE? v každej triede v dopoludnajších hodinách

Štvrtý november je Dňom materských škôl, ktorý vzišiel z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP).Tento deň nie je významný len pre materské školy, ale aj pre štát a od 4.novembra 2015 sa organizuje každoročne.
Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829, kedy bola založená prvá detská opatrovňa na území Slovenska a to v Banskej Bystrici zakladateľkou grófkou Máriou Teréziou Brunswickou. Práve grófka vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: ,,Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa hrali.″ V deň 4.novembra sa organizujú na Slovensku celonárodné aj lokálne, či spontánne aktivity, ktoré sprevádzajú a podporujú myšlienku Dňa materských škôl na Slovensku.
Pri tejto príležitosti sa aj naša materská škola zapojí do osláv tohto sviatku rôznymi edukačnými a športovými aktivitami, ktoré nám sviatočný deň urobia zaujímavým a sprístupní svoje priestory pre širokú rodičovskú verejnosť v rámci dňa otvorených dverí.
Zbierame použité batérie so Šmudlom!

KEDY? 16.11.2019
KDE? v triede č.3 (pre všetky deti MŠ)
REALIZÁTOR SEWA – organizácia pre elektroodpad, batérie a obaly a neobalové výrobky

Eko – výchovný projekt: „Zbierame použité batérie so Šmudlom“. Jeho cieľom je hravou a zážitkovou formou vzdelávať deti predškolského veku v oblasti správneho triedenia odpadov.
Projekt sa skladá z dvoch vzájomne prepojených častí. V rámci ekovýchovy sa deti spolu s kamarátom Šmudlom naučia správne triediť odpady a dozvedia sa, prečo nemôžu vyhadzovať staré batérie do obyčajného smetného koša alebo voľne do prírody. Svoje vedomosti si overia aj v praxi pri zbere batérií do papierových krabičiek, tzv. B-boxov.
Na stránke pribudla nová sekcia pre predškolákov.

Gratulujeme Michalovi Kazimírovi za 2.miesto a Roderikovi Sabolovi za 3. miesto v behu o pohár starostu mestskej časti Košice – Staré mesto.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky