Denný poriadok - MŠ Hrnčiarska

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Koncepcia MŠ

Prevádzka v MŠ

Budova MŠ sa otvára o 6,00hod.

Prevádzka začína v pracovných dňoch

od 6,30 do 17,OOhod.


Denný poriadok

ČAS

ČINNOSTI

6,30 - 8,30

Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, vzdelávacia aktivita. Ranný kruh - spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

8,30 - 9,30

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - DESIATA - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie (v dvoch zmenách)

9,30 - 10,00

Vzdelávacia aktivita

10,00 - 11,30

Pobyt vonku -  vychádzky, pohybové aktivity, Vzdelávacie aktivity

11,30 - 12,30

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - OBED - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie (v dvoch zmenách)

12,30 - 14,30

Odpočinok, zdravotné cvičenia, osobná hygiena

14,30 - 15,30

Činnosti zabezpeèujúce životosprávu - OLOVRANT - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie (v dvoch zmenách)

15,10 - 17,00

Hry a činnosti podľa výberu detí - individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmerňované, jazykové chvíľky, edukačaktivity, hodnotenie dňa

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky