Jedáleň - MŠ Hrnčiarska

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Stravovanie

Jedáleň


Naša škola sa riadi základnými princípmi podpory zdravia a prikláňa sa k modelu prirodzených ľudských potrieb podľa A. Maslowa, tzv. Maslowova  pyramída ľudských potrieb. Potreby nám pomáhajú udržiavať základné životné funkcie a žiť plnohodnotný život.
Súčasťou našej školy je aj zrekonštruovaná školská jedáleň, kde sa podáva strava v dvoch zmenách. Stravovanie zabezpečuje vedúca školskej jedálne a dve kuchárky.

  • jedálny lístok obohacujeme o jedlá zdravej výživy ktoré podporujú zdravý vývin detí

  • ovocné dni

  • zabezpečujeme celodenný pitný režim bylinkovými čajmi a ovocnými šťavami.

organizujeme ochutnávky zdravej výživy pre rodičov

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky