Oznamy - MŠ Hrnčiarska

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Stravovanie

Oznamy


Finančný poplatok za stravu je následovný:


Desiata:   0,36 €
Obed:       0,85 €
Olovrant:  0,24 €
_______________________
Spolu za stravu:
1,45 €

Poštové peňažné poukazy za stravu je potrebné uhradiť
do 5.dňa v mesiaci
Číslo účtu k úhrade stravného je:
1639650156/0200Neprítomnosť dieťaťa /odhlásenie zo stravy/ nahláste vedúcej školskej jedálne na tel. číslo 055/622 30 80 vždy ráno. V opačnom prípade sa Vám bude účtovať plná stravná jednotka.

     Anna Mašlejová
     vedúca ŠJ 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky